Termeni si Conditii

Recomandam tuturor clientilor sa consulte Termenii si Conditiile platformei inainte de a plasa o comanda.

Site-ul www.risereminat.ro și subdomeniile acestuia sunt deținute și administrate de SC CRY-TECH PLACE SRL, cu sediul profesional în Baia Mare, jud. Maramureș, Bd. Republicii 72 având codul unic de înregistrare RO46034346, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/648/2022, telefon: 0740 336 486, email: [email protected].

Termenii și condițiile generale menționate se aplică tuturor vânzărilor de produse și servicii de către SC CRY-TECH PLACE SRL  realizate prin intermediul acestui magazin online www.risereminat.ro. Societatea comercială CRY-TECH PLACE SRL  depune eforturi pentru mentinarea acurateții și corectitudinii informațiilor prezentate în cadrul acestui magazin online, dar având în vedere posibilele erori cu privire la aceste aspecte, SC CRY-TECH PLACE SRL menționează că imaginile de prezentare a produselor au caracter pur informativ și că produsele livrate pot avea diferențe față de cele prezentate în cadrul imaginilor de prezentare datorită modificărilor realizate de către producător și fără notificarea prealabilă a acestora. SC CRY-TECH PLACE SRL se obligă să prezinte informațiile cele mai relevante pentru produsele expuse la vânzare, însă datorită unor aspecte ce țin de complexitatea și gradul de detaliere a acestor informații, unele descrieri ale produselor pot să fie incomplete.

În cadrul acestui document, următorii termeni utilizați vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, următoarele înțelesuri:

Vânzător - SC CRY-TECH PLACE SRL, cu sediul profesional în Baia Mare, jud. Maramureș, Bd. Republicii 72 având CUI RO46034346, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/648/2022, telefon: 0740 336 486, email: [email protected], denumit în continuare Vânzător sau RisereMinat.ro.

Site - magazinul online găzduit la adresa web RisereMinat.ro și subdomeniile acestuia.

Utilizator - orice persoană fizică sau juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Client - poate fi orice persoană fizică sau juridică care are sau obține acces la conținut sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânzător și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Cumpărător - poate fi orice persoană fizică, juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă.

Nickname - pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont - secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului finalizarea unei comenzi. Această secțiune conține informațiile Clientului și istoricul acestuia în Site Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Coșul meu - secțiune din Cont care permite Clientului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior. În cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Clientul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Comandă - un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului intenția să de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Contract – reprezintă contractul încheiat la distanță, între Vânzător și Cumpărător și care este încheiat în momentul confirmării unei comenzi din partea Vânzătorului prin emiterea facturii fiscale. Prin intermediul acestui contract Vânzătorul este de acord să livreze Cumpărătorului produsele și serviciile comandate, iar Cumpărătorul este de acord să efectueze plata acestora.

Comunicare Comercială –  orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc.)  conțînând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

1. Accesul la site

Accesul clienților la site-ul www.risereminat.ro se supune Termenilor și condițiilor și implică acceptul acestora cu privire la aspectele prezentate în cadrul acestui document. Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor li se recomandă consultarea cu atenție sporită a Termenilor și Condițiilor. Prin simplă accesare a acestui Site, Clienții consimt la respectarea Termenilor și Condițiilor pentru și a legislației în vigoare.

Termenii și Condițiile prezentate pot fi modificate oricând de către Vânzător prin simplă actualizare a acestui document, iar obligativitatea respectării acestor modificări are efect imediat pentru toți Clienții/Utilizatorii/Cumpărătorii.

2. Politica de vanzare online

2.1 Accesul referitor la finalizarea unei Comenzii este permis oricărui Client/Utilizator.

Pentru motive justificate, RisereMinat.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel RisereMinat.ro.

2.2 Cumpărătorul poate Comunica cu Vânzătorul prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea Contact din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această.  

2.3 Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) si contin TVA. 

2.4 Pentru plățile online cu cardul bancar și nu numai, Vânzătorul nu este responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

2.5 Toate informațiile și conținutul media utilizate pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site sunt folosite exclusiv cu titlu de prezentare. 

3. Documente contractuale

3.1 Finalizarea unei Comenzi pe Site exprimă acceptarea din partea Cumpărătorului a formei de comunicare prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale precum și a Termeniilor și Condițiilor.

3.2 Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

3.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunță Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

4. Valabilitatea contractului

4.1 Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător a produselor sau a serviciilor comandate de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. 

4.2 Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor stă la baza Contractului, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

5. Cesionarea si subcontractarea

5.1  Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țîn de onorarea comenzii, cu informarea in prealabil a Cumpărătorului, fără acordul necesar al acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

6. Dreptul de proprietate intelectuala

6.1 Conținutul prezentat pe Site (conținut media, informații și nu numai), sunt proprietatea exclusivă a RisereMinat.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

6.2 Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de RisereMinat.ro, includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al RisereMinat.ro asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al RisereMinat.ro.

6.3 Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între RisereMinat.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea RisereMinat.ro cu referire la acel conținut.

6.4 Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transferă și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului. 

6.5 Niciun conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea RisereMinat.ro și/sau al angajatului/prepusului RisereMinat.ro care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.

6.6 Este interzisă utilizarea conținutului în alte scopuri decât cele permise prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

7. Comanda

7.1 Clientul/Cumpărătorul poate plasa o comandă pe Site după adăugarea în coș a bunurilor și/sau serviciilor. Finalizarea unei comenzi îi oferă acestuia posibilitatea de a efectua plata prin una dintre metodele de plata indicate (Rambus, Card Bancar sau Transfer Bancar). Adăugarea unui bun și/sau serviciu în coș nu atrage după sine înregistrarea și plasarea unei comenzi, dar nici rezevarea automată a acestuia/acestora. Bunurile și/sau serviciile adăugate în coș sunt disponibile în limita stoculuie existent.

7.2 După plasarea unei comenzi Cumpărătorul are obligația de a se asigura că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării comenzii.

7.3 Odată cu finalizarea comenzii Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice modalitate disponibilă (telefonic sau e-mail) în orice situație în care este necesară contactarea acestuia.

7.4 Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

7.4.1 neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

7.4.2 invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de RisereMinat.ro, în cazul plății online;

7.4.3 datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte; 

7.5 Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract, respectiv să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suportă alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a bunului.

7.6 În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va trebui să contacteze telefonic sau printr-un email Vânzătorul.

7.7 În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care comandă este achitată, vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 zile de la dată informării vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

7.7.1 pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul bancar specificat de către Cumpărător. 

7.7.2 pentru Comenzile achitate Ramburs -> prin restituire în contul bancar specificat de către Cumpărător. 

7.8 Vânzătorul va putea amână rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua dată cea mai recentă).

7.9 Dacă după primirea și verificarea produsului returnat se constată de către vânzător că acesta prezintă deteriorării fizice și nu mai poate fi vândut că nou, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică contravaloarea produselor care trebuie returnată, această diferența fiind direct proporțională cu defecțiunea produsului.

7.10 Pentru plasarea unei comenzi, persoanele minore trebuie să aibă consimțământul reprezentanților legali.

Diminuarea valorii Bunurilor returnate

Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifică Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Cumpărătorului i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natură, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor. 

Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.

În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul  este responsabil pentru eventuală diminuare a valorii Bunurilor.

Accesoriile aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Că urmare,  recomandăm Cumpărătorului atunci când își exercită dreptul de retragere din contract să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia. 

Produsul sau produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate (împreună cu toate accesoriile și ambalajele originale).

Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, produse care odată utilizate nu mai pot fi refolosite sau prezintă urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

7.11 Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

“în stoc” – avem mai mult de 1 bucată în stocul RisereMinat.ro

"stoc furnizor" - produsul se afla in depozitul furnizorului si necesita un timp suplimentar pentru livrare

“stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stoc.

8. Confidentialitatea

8.1 RisereMinat.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Cumpărătorului le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul document. 

8.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, Cumpărătorul oferă Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a le utiliza, reproduce, afișa, modifică, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Cumpărătorul este de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care le-a trimis prin intermediul Site-ului. RisereMinat.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. 

9. Facturarea si Plata

9.1 Toate prețurile aferente produselor comercializate prin intermediul site-ului sunt exprimate în RON si contin TVA.

9.2 Societatea comercială CRY-TECH PLACE SRL este o societate plătitoare de TVA.

9.3 Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9.4 Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de RisereMinat.ro în format printat, în interiorul coletului.

9.5 Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

9.6 Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile pentru RisereMinat.ro și nici nu vor fi stocate de către RisereMinat.ro, ci de către procesatorul de plăti integrat în Site, entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

RisereMinat.r furnizează serviciul în domeniul inregistrării și stocării datelor cardului de plata a utilizatorului prin intermediul entității autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este Netopia Payments.  

9.7 Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

9.8 Pentru a identifica toate posibilitatile prin care o comanda se poate achita, Cumparatorul gaseste toate informatiile in pagina Metode de plata.

10. Livrarea si returul produselor

10.1 Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către RisereMinat.ro se regăsesc în secțiunea Livrarea produselor.

10.2 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.3 Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

10.4 Returnarea produselor se poate realiza de catre Cumparator prin respectarea indicatiilor din sectiunea Returnarea Produselor si prin completarea Formularului de retur.

11. Transferul proprietatii bunurilor

11.1 Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

12. Raspundere

12.1 Toate campaniile promoționale sunt valabile în limita stocului disponibil.

12.2 Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifică periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflectă orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

12.3 Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului.

12.4 După crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor și pentru gestionarea accesării Contului dar și a activității derulate prin intermediul Contului sau.

12.5 Vânzătorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

12.6 Orice link care redirecționează Clientul/Utilizatorul către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Vânzătorul nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal​

13.1 Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul este obligat să consulte Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

14. Forta majora

14.1 Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat. Nici una din părțile implicate în cadrul Contractului nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

15. Jurisdictia

15.1 Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între părțile Contractului se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Județul Maramureș.

16. Garantia produselor

16.1 Garantia produselor se aplica conform informatiilor din sectiunea Garantia Produselor.

16.2 Returnarea unui produs in garantie presupune respectarea pasilor prezentati in sectiunea Garantia Produselor si completarea Formularului de Garantie in prealabil.

17. Prevederi diverse

17.1 SC CRY-TECH PLACE SRL își rezervă dreptul de a refuză colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal, au în istoricul comenzilor livrări refuzate și folosesc în mod abuziv dreptul de retur în 14 zile.

Selecteaza campurile care sa fie vizibile. Restul campurilor nu vor fi afisate.
  • Imagine produs
  • SKU
  • Rating
  • Pret
  • Stoc
  • Adauga in Cos
  • Descriere
  • Continut
  • Specificatii
Apasa oriunde in background pentru a ascunde bara de comparatie.
Compara